KĄ SAKYTI, O KĄ GERIAU NUTYLĖTI

Tyla gali būti tikrenė už daugelì žodžiù. Tyla gali būti jauki. Tyla gali būti prasminga. Pamilkime tylà ♥️

KĄ SAKYTI, O KĄ GERIAU NUTYLĖTI AR ŽINOTE? Kartą, kažkas paklausė Sokrato: — ’Ar žinai, ką apie tave man pasakė tavo draugas?’ — ’Luktelk akimirką,’ Sustabdė jį Sokratas. ’Viską, ką nori pasakyti, turėtum prasijoti pro tris sietus.’ — ’Tris sietus’? — ’Pirmasis – tiesos sietas. Ar tai, ką ketini man pasakyti, tiesa?’ — ’Ne, aš tai tik girdėjau.’ — ’Taigi nežinai, tiesa tai, ar ne. Pereikime prie antro sieto – gėrio. Ar pasakysi man kažką gero?’ — ’Ne. Priešingai.’ — ’Taigi,’ tarė Sokratas, ’ketini man pasakyti kažką nemalonaus, bet nė nežinai, tai tiesa ar ne. Na, bet galiausiai, prieikime prie trečio sieto – būtinumo. Ar man reikia išgirsti tai, ką tu ketini pasakyti?’ — ’Ne, manau nereikia.’ — ’Na’, tęsė Sokratas, ’tai, ką tu ketini man pasakyti nėra tiesa, nėra gerai ir nėra reikalinga. Tad kam vargintis ir tai sakyti?’

Kiti straipsniai

Artumo paslaptis

Manau, šiais laikais labai svarbu išmokti tiesiog patylėti. Gyvenant tokiu tempu, kai informacijos taip gausu ir labai dažnai neigiamos, sunku atsirinkti kas tikrai svarbu tau.

Daugiau

MEDITACIJA

Labai gera medituoti sėdint lotoso poza, vienui vienam, niekieno netrukdomam. Tyliuose namuose. Meditacijos stovyklose. Ant jūros kranto, klausantis tik dūžtančių bangų. Kiek tik nori laiko.

Daugiau